Mindösszesen: 185 előadás

SZAKRÁLIS MŰVÉSZET (2013-1014)

I. félév

 • Cs. Varga István: Szent művészet - a Halotti beszédtől Nagy Gáspárig 2013.10.03.
 • Jelenits István:  Bibliai ihletek a huszadik századi irodalomban 2013.10.17.
 • Dúl Antal: Szakrális irodalom és hagyomány 2013.11.07.
 • Czakó Gábor: Szakrális-e még az élet és irodalom? 2013.11.21

 II. félév

 • Jakab Attila: Hogyan lehet hűségesnek lenni Krisztushoz és a birodalomhoz? Az ókeresztény irodalom kezdetei. 2014.02.20.
 • Deme Tamás: „Ha az igazság nem élet., akkor semmi…” Henri Boulad S.J. világlátása 2014.03.06.
 • Tóth Sándor: Istenkereső modern irodalom 2014.04.03.
 • Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája Teremtő képzelet és metafizika 2014.05.15.
III. félév
 • P. Sajgó Szabolcs SJ: Akit szeretnek, megváltott lesz. Jan Twardowski költészete magyarul. 2014.09.25.
 • Nacsinák Gergely András: Isteni szó és emberi hang 2014.10.16.
 • Szathmári Botond: A költészet égi küldöttje, Hölderlin 2014.10.30.
 • Szakolczay Lajos: Szakralitása kortárs magyar költészetben 2014.11.13.

 Összesen 12 előadás

SOKSZÍNŰ KULTÚRA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA SZÁZHALOMBATTÁN
(2012-2013)

 I. félév

 • Dr. Urosevics Danilo: A szerbek Magyarországon – kezdetektől napjainkig 2012.09. 20.
 • A szerb irodalom története – könyvbemutató zenés- szinházi, - filmes illusztrációkkal
  2012 október 10.
 • Dr. Heka László: A horvát-magyar államközösség nyolc évszázada 2012. 10. 25.
 • Dr Blazsetin István: A magyarországi horvátok irodalmáról 2012. 11. 15.

II. félév

 • Miskolczy Ambrus: Két nép a Duna mentén 2013. 02. 07.
  (A magyar-román együttélés vitás kérdései a tudományban és a történeti emlékezetben)
 • Jakab Attila: Többszörösen kisebbségben 2013.02 28.
  (A magyarországi román kisebbség vallási arculata és az ortodox egyház társadalmi szerepe)
 • Dr. Diószegi György: Évezredes magyar-görög kapcsolatok az értékteremtés jegyében 2013.04. 04.
 • Caruha Vangelio: Örökségem a görög nyelv. Előadás a görög irodalomról 2013. 04. 25.

Összesen 8 előadás

AZ APOKALIPTIKUS HAGYOMÁNY (2011-2012)

I. félév

 •     Dr. Berkes Sándor: Ószövetségi apokaliptika 2011.09.22.
 •     Dr. Hankovszky Béla: A Jelenések könyvének ábrázolása a keresztény művészetben 2011.10.13.
 •     Dr. Nagymihályi Géza: Eszkatológia a keresztény Keleten 2011. 10.27.
 •     Miklóssy Endre: Nietsche Antikrisztusa 2011. 11.24.

II. félév

 •     Czakó Gábor: Az Antikrisztus és mi 2012.02.23.
 •     Molnár V. József: Világvége próféciák a Kárpát-medencében 2012.03.01.
 •     Kolundzsija Gábor: A Titanicon nincs pánik 2012.04.19.
 •     Miklóssy Endre: Vlagyimir Szolovjov Antikrisztus látomása 2012.05.03.

Összesen 8 előadás

NAGY MAGYAR GONDOLKODÓK (2009-2010)

I. félév

 •     Dr. Deme Tamás: Az ismeretlen Dienes Valéria, a polihisztor és a lélek embere 2009.10.08.
 •     Márfai Molnár László: Hangok a jövőből: Fülep Lajos élete és művészetfilozófiája
 • 2009. 10.15.
 •     Mezey Katalin: Várkonyi Nándor elveszett Paradicsoma 2009.10.29.
 •     Anthony Gall: Kós Károly, az országépítő 2009. 11.12.
 •     Miklóssy Endre: A másik ember filozófiája. Karácsony Sándorról 2009.11.26.

II. félév

 •     Frenyó Zoltán: Mit jelent ma Prohászka Ottokár? 2010.02.25.
 •     László Bandy: Csontváry - képek és világképek 2010.03.11.
 •     Adamik Tamás: Kerényi Károly öröksége 2010.04.08.
 •     Miklóssy Endre: Bibó István és a szent hétköznapok 2010.04.22
 •     Kunszt György: Szabó Lajos filozófiai és grafikai működése 2010.05.06.

III. félév

 •   Striker Sándor: Madách világképe - természettudomány és filozófia az ember tragédiájában 2010.10.07.
 •   Monostori Imre: Németh László az író és gondolkodó 2010.10.21
 •   Harangozó Imre: A tűzcsiholó öröksége. Lükő Gábor szellemi hagyatéka a személyes emlékek tükrében 2010.11.11.
 •   Szathmári Botond: Kőrösi Csoma Sándor szellemi és valóságos útja 2010.11.25
 •   Frenyó Zoltán: Korunk látlelete Molnár Tamás filozófiájában 2010.12.09.

IV. félév

 •  Halmy György: Utazás a túlsó világba - Schmidt Éva néprajzkutató útja 1. - filmvetítéssel egybekötött előadás 2011. 02.24.
 •  Dr. Gerzanics Magdolna: A mi Kodályunk 2011. 03.10.
 •  Halmy György: Utazás a túlsó világba - Schmidt Éva néprajzkutató útja 2. - Filmvetítéssel egybekötött előadás 2011. 04.21.
 •  Dr. Vancsó Ödön: "A semmiből egy új világot teremtettem." - Bolyai János csodája mai szemmel 2011. 05.05.

Összesen 19  előadás

OROSZ SZELLEMTÖRTÉNET A 19-20.SZÁZAD FORDULÓJÁN (2008-2009)

I. félév

 •     Filipov, Szergej: Elkerülhető volt-e a forradalom? 2008. 09. 25.
 •     Cselényi István Gábor: Az Isteni Bölcselet az orosz vallásfilozófiában 2008. 10.02.
 •     Magyar István: Bevezetés az ortodox kereszténységbe 2008. 10. 09.
 •     Najmányi László: Theremin, a zenész és feltaláló 2008.10.16.
 •     László Bandy: Ikonfestők és konstruktivisták 2008.11.13.
 •     Szathmáry Botond: Dosztojevszkij, mint az orosz bölcselet archimedesi pontja 2008.11.20.
 •     Hankovszky Béla: Áldozathozatal... Vallásos tartalmak az orosz filmművészetben 2008.11.27.

II. félév

 •   Tóth Tamás: Sámánok és megvilágosultak az újorosz abszurdban 2009.02.05.
 •   Baka Györgyi: A lélek minőségének ismerői. Hamvas Béla és az orosz vallásbölcselők 2009.02.19.
 •   Szathmári Botond: Személyiség és szabadság Bergyajev bölcseletében 2009.03.05.
 •   Éliás Ádám: Az antropozófia ikertestvére: az orosz vallásbölcselet 2009.03.19.
 •   László Bandy: Orosz festészet ikonon innen és túl 2009.04.02.
 •   Filippov, Szergej: Tanulhatunk-e a történelemből? Oroszország keresi történelmi hőseit. 2009.04.23.
 •   Miklóssy Endre: Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin 2009. 05.07.

Összesen 14 előadás

JÖVŐNKRE NYÍLÓ ABLAKOK NÉPFŐISKOLAI SOROZAT (2007-2008)

I. félév

 •   Czeizel Endre: A genetika és a humán műveltség kapcsolata 2007. 09. 27.
 •   Toldi Ottó: Lehet-e a természetet fejleszteni és Istent játszani a tudomány nevében 2007.10.18.
 •   Gerencsér Ákos: A genetika szép új világa 2007. 11. 15.
 •   Szűcs Ferenc: Az élet több mint génállomány 2007. 11. 22.
 •   Turgonyi Zoltán: Az élet tisztelete 2007.12.

II. félév

 •     Turgonyi Zoltán: Környezet – etika – vallás 2008. 02.21.
 •     Vida Gábor: Az ökológiai lábnyom 2008. 03. 06.
 •     Régheny Tamás: Ökológiai problémák márpedig nincsenek 2008. 03.27.
 •     ifj. Zlinszky János: Környezet és alkotmányjog. Mikor egészséges a környezetünk? 2008.04.03
 •     Victor András: A fenntarthatóságról egyszerűen 2008.04.17.
 •     Karátson Gábor: Indra hálója 2008. 05.08.

Összesen: 11 előadás

A MŰVÉSZET MÁGIKUS GYÖKEREI NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2006-2007)

I. félév

 •     Duró Győző: A rítustól a színházig 2006.10.12.
 •     Tornai József: A dolgok fölidézése, megnevezése 2006.12.07.
 •     Regős Ágnes: Isten - nő - mĹąvészet 2006.11.09.
 •     László Bandy: A barlangtól a múzeumig 2006.11.16.
 •     Szathmári Botond: Hamvas Béla mĹąvészet felfogása 2006.11.23.

II. félév

 •     László Bandy: A barlangtól a múzeumig 2. előadás 2007.02.08.
 •     Hankovszky Béla: Ami mágikus és ami szent 2007.02.22.
 •     László Bandy: Passió- a történet története 2007.03.29.
 •     Duró Győző: A távolkeleti színház mágikus gyökerei 2007.04.05.
 •      Laár András: A költészet mágikus gyökerei 2007.04.12.
 •     Juhász Zoltán: A zene ősnyelve 2007.04.17.
 •     Éliás Ádám: A művészi alkotás mágikus elemei 2007.05.10.

Összesen: 12 előadás

A LÉTEZÉS PSZICHOLÓGIÁJA NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2004-2006)

I. félév: A lélek megismerése

 •     Süle Ferenc: A Jungi pszichológia alapjai 2004.10.07.
 •     Medgyessy Emmanuel: Pasztoralpszichológia 2004.10.14.
 •     Schaffhauser Franz: A lelkiismeret mibenléte...
 •     Koródi Tivadar: A lélek tanulása: az egotól a létezésig 2004.11.18.
 •     Buza Domonkos: Krízisek a mindennapokban 2004.11.25.

II. félév: A férfi és nő lélektana

 •     Medgyessy Emmanuel: “Férfinak és nőnek teremtette” ...2005.02.03.
 •     Fráter Judit: Az istenkép alakulása a férfi és női identitásban...2005.02.17.
 •     Süle Ferenc: A férfi és a nő kapcsolatának lélektana 2005.03.03.
 •     Bauer Edit: A női minőség, mint a teljesség fele 2005.03.17.
 •     Koródi Tivadar: Hol van az a Férfi, akit keresek és hol van a nő?... 2005.04.07.
 •     Müller Péter: Férfi – Nő, mint ellentét és egység 2005.04.21.

III. félév :A lelki fejlődés erőforrásai: A gyermek és a család

 •     Rozsnyai Margit: A gyermek a világ összefüggésében 2005.10.13.
 •     Koródi Tivadar: Szülő-gyermek kapcsolat a keleti hagyományban 2005.10.20.
 •     Kulcsár Gábor: Élet a Waldorf iskolában 2005.10.25.
 •     Bauer Edit: A serdülőkkel való családi együttélés művészete 2005.11.03.
 •     Müller Péter: Az összetartozás egysége 2005.11.17.
 •     Bíró László: Súlypontok a keresztény család életében 2005.11.29.

IV. félév: Emberélet szentsége

 •     Molnár V. József: Amíg az ember elér a csúcsra 2006.03.01.
 •     Jelenits István: A művészet és az ember 2006.03.16.
 •     Molnár V. József: Hazafelé 2006.04.05.
 •     Baka Györgyi: Az értelmet kereső ember 2006.04.20.
 •     Rozsnyai Margit: A tanítók méltóságáról 2006.05.04.
 •     Bíró László: Az emberélet szent 2006.05.24.

Összesen: 23 előadás

AZ ÉLŐ VILÁGEGYETEM NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2004)

 •     Zombori Ottó: A csillagászat és a hét szabad művészet 2004.02.12.
 •     Koszecz Sándor: Csillagmitológiai hagyományunk...204.02.26.
 •     Grandpierre Attila: Világrend...2004.03.11.
 •     Grandpierre Attila: Élet, információ, világegyetem 2004.03.18.
 •     Karátson Gábor: Földünk, mint élő bolygó 2004.04.08.

Összesen: 5 előadás

AZ ÉGI ÉS FÖLDI VÁROSRÓL NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2003)

 •     Vidor Ferenc: A város gondolat teljességéről 2003.09.18.
 •     Gerle János: Új Atlantisz felé 2003.10.02.
 •     Miklóssy Endre: A középponttól a központig 2003.10.16.
 •     Meggyesi Tamás: A szakrális tér 2003.10.30.
 •     Kolundzsija Gábor: A város mágiája 2003.11.13.
 •     Hankovszky Béla: A Biblia és a város 2003.11.27.

Összesen : 6 előadás

SZAKRÁLIS NÉPRAJZ NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2001-2003)

I. félév

 •   Jankovics Marcell: Szakrális szimbólumok 2001.09.20.
 •   Gál Péter József: Magyar szentek a néphagyományban 2001.10.11.
 •   Tánczos Vilmos: Archetípusok és jelképkörök a moldvai csángó népi imádságokban 2001.10.25.
 •    Móser Zoltán: Az ősök udvarában 2001.11.08.
 •    Harangozó Imre: Ősvallási elemek alföldi pásztoraink hitvilágában 2001.11.22.

II. félév

 •     Hankovszky Béla: Szakrális építészet 2002.02.07.
 •     Kunkovács László: Ősépítmények 2002.02.21.
 •     Harangozó Imre: A moldvai viseletek jelképrendszere 2002.03.07.
 •     Falvay Károly: Női szerepkör a magyar hitvilágban 2002.04.25.
 •     Limbacher Gábor: Szabadtéri szakrális emlékek 2002.05.09.
 •     Molnár V. József: A népi műveltség alapelemei 2002.05.23.

III félév

 •     Sántha István: Füves puszták és tajga határán 2002.09.26.
 •      Kerezsi Ágnes: Nyelvrokonaink ősi hitvilága 2002.10.10.
 •     Pócs Éva: A magyarság ősvallásáról 2002.10.24.
 •     Csörgő Zoltán: Magyar táltoshagyományok 2002.11.07.
 •     Paulinyi Tamás: A sámánok dobszertartása 2002.11.28.

IV. félév

 •     Szántai Lajos: A népmesék főbb szakrális szimbólumai 2003.02.06.
 •     Koszecz Sándor: A “Hajnalcsillag” című népmese elemzése 2003.02.21.
 •     Berecz András: Berecz András mesél és a meséről mesél 2003.03.06.
 •     Harangozó Imre: Sokat gondolkodtam régi atyákról 2003.04.03.
 •     Gál Péter József: Történelmi személyek a magyar mese- és mondavilágban 2003.04.24.
 •     Andrásfalvy Bertalan: Népi hagyományok szerepe napjaink kultúrájában 2003.05.08.

Összesen: 22 előadás

MILLENIUMI SZABADEGYETEM (2000-2001)

I. A magyar államiság kezdetei

 •     Tóth Endre: Az őshazától a Kárpát-medencéig 2000.10.05.
 •     Rácz György: Mi történt a 10. és 11. században? 2000.10.12.
 •     Szovák Kornél: A keresztény monarchia megszervezése 2000.10.26.
 •     Szovák Kornél: Az új magyar egyház 2000.11.09.
 •     Rácz György: Társadalmi átalakulás 2000.12.07.

II. A harmadik évezred világképe

 •     Sári László: A keleti és nyugati gondolkodás 2001.02.08.
 •     Zombori Ottó: A világegyetem fejlődése 2001.02.22.
 •     Kellermayer Miklós: A lét és a misztérium kapcsolata az élővilágban 2001.03.08.
 •     Wiedemann László: Humán jelenségek a fizika értésében 2001.04.05.
 •     Síklaky István: A pazarlástól az erkölcsös gondolkodásig 2001.04.19.
 •      Zsolnai László: Ökológia és etikai alternatívák a gazdaságban 2001.05.03.
 •     Végh László: A fenntartható fejlődésről 2001.05.17.

Összesen: 12 előadás

HAMVAS BÉLA MUNKÁSSÁGA (1999-2000)

 •     Tornai József: Hamvas Béla esszéiről 1999.10.14.
 •     Dúl Antal: A tudás és bölcsesség viszonya 1999.10.28.
 •     Szathmári Botond: Hamvas Béla művészetfelfogása 1999.11.11.
 •     Vincze Zsuzsa: A Karnevál című regényről 1999.11.18.
 •     Darabos Pál: Hamvas Béla irodalmi munkássága 1999.12.01.
 •     Miklóssy Endre: A létezés rendje 2000.01.20.
 •     Jókai Anna: A Hamvas Béla jelenségről 2000.02.17.
 •     Czakó Gábor: Realizmus és valóság 2000.03.23.
 •     Szőcs Géza: Hamvas Béla és a költészet 2000.04.11.
 •     Szepesi Attila: Hamvas Béláról 2000.05.25.

Összesen: 10 előadás

A MAGYARSÁG HITVILÁGA (1999)

 •      Szántai Lajos: A turul nemzetség vallása 1999.05.03.
 •      Molnár V. József: Népi vallásosság 1999.05.20.
 •      Pap Gábor: A magyarság hitvilága 1999.06.10

Összesen 3 előadás

ARCHAIKUS HAGYOMÁNY, AZ EMBERISÉG SZENT KÖNYVEINEK MEGISMERÉSE (1997-1999)

 •     Baka Györgyi: Bevezető foglalkozás, ismertetés 1997.10.09.
 •     Sári László: Az indiai buddhizmus 1997.10.21.
 •     Sári László: A tibeti buddhizmus 1997.11.06.
 •     Marghescuné Hunor Mária: Zen buddhizmus 1997.11.20.
 •     Raj Tamás: A zsidó hagyomány 1997.12.04.
 •     Karátson Gábor: A tao 1998.01.15.
 •     Lázár Ervin János: Hétvégi Ki-Be-Fejlődési Alapkurzus 1998.01.30-31
 •     Dúl Antal: Ji King 1998.02.12.
 •     Simon Róbert: A Korán I. 1998.03.19.
 •     Simon Róbert: A Korán II. 1998.04.09.
 •     Szathmári Botond: Jakob Böhme misztikája 1998.04.23.
 •     Szathmári Botond: A középkor misztikája 1998.05.21.
 •     Lázár Ervin János: Hamvas Béláról 1998.09.09.
 •     Szathmári Botond: A tibeti vallás 1998.10.29.
 •     Puskás Ildikó: A hinduizmus 1998.11.12.
 •     Kákosy László: Az ókori egyiptomi vallás 1998.11.25.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 1. 1999.02.11.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 2. 1999.02.25.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 3. 1999.03.11.
 •     Nemeshegyi Péter: A katolicizmus 1999.03.18.

Összesen 20 előadás